Cadaver Dog Detection

- in lab and in situ

Välkommen till vår Cadaver Dog Detection webbplats! Vi är engagerade i att utbilda och använda välutbildade hundar som hjälp att hitta avlidna, spår efter avlidna m.m. samt bidra till vetenskaplig forskning och historisk förståelse.

"Alla förtjänar de att

återvända hem"! 


Vi är ett litet team specialiserat i cadaver hundar. Våra hundar är tränade för att söka efter olika doftämnen relaterade till avlidna personer, både inomhus och utomhus, ovanpå och under marken, inklusive i vatten och under vattenytan. Vi arbetar noggrant och effektivt för att bistå vid behov, ge svar i svåra situationer samt hjälpa familjer som letar efter svar.

Vad är en Cadaver Dog?


Ordet cadaver hund eller liksökhund som man säger på svenska täcker över flera varianter: 


  • Liksökhund (Cadaver Dog, CD). En liksökhund är tränat att leta upp avlidna personer, delar eller spår från avlidna, och kan till och med i en vis omfang indikera lukten av en avliden där inte längre befinner sig på platsen. Ofta är dessa hundar mycket mångsidiga och kan jobba i olika miljöer och under olika förhållanden. De kan söka både inomhus och utomhus, i skog, mark och vatten. Vissa hundar är specialiserade inom ett specifikt område såsom exempelvis enbart vatten eller är specialiserade kriminalsökhundar.


  • Skeletthunden (Historical Human Remain Detection Dog, HHRD) är specialutbildad för att söka efter historiska kvarlämningar och används främst av arkeologer under arkeologiska utgrävningar. Dessa hundar har enastående luktsinne och kan lokalisera gamla mänskliga kvarlevor, vilket hjälper till att avslöja och dokumentera vår historia. Med sin unika förmåga spelar skeletthunden i en del länder en avgörande roll i att bevara och upptäcka försvunna människor och kulturer från det förflutna.

Certifiering hösten 2024


(Bild: Rocky 1. delprov 14 mdr. december 2023)

Certifiering hösten 2024

Hösten 2024 förväntar vi os att de första certifieringar är klara. 

Våra hundar är tränade för att söka i ett mångfall av olika typer av miljöer, både inomhus och utomhus, ovan jord och under marken, inklusive vatten från land och båt.